Trainingen

Met vertrouwen en een positief perspectief je leven en loopbaan vervolgen.
Een training voor levenswijze vrouwen.

Een training voor vrouwen van 50 tot 65 jaar die zich realiseren dat het HOOG TIJD is om stil te staan bij hun persoonlijke verlangens. Na een lange periode met verantwoordelijkheden voor het gezin of een carrière waarbij je verschillende functies hebt vervuld, biedt FIER DOOR! gelegenheid je te heroriënteren op jouw persoonlijke wensen en doelen.

In FIER DOOR! komen de volgende vragen aan de orde:

  • De balans opmaken: wat heb ik in huis door mijn professionele ontwikkeling en mijn levenservaring?
  • Mijn persoonlijke wensen ontdekken: wat wil ik nog doen of bereiken?
  • Wat is mijn meerwaarde voor de organisatie waar ik werk, voor mijn klanten, voor mijn leefomgeving of de samenleving?
  • Wat worden mijn persoonlijke doelen om deze levensfase zinvol in te vullen?

Ontdek hoe je – juist als 50-plusser – je kennis, ervaring en levenswijsheid zinvol kunt inzetten om je doelen te bereiken en tegelijk van meerwaarde kunt zijn voor anderen!

FIER DOOR! biedt je:

  • Boeiende informatie over het beleven van een bijzondere levensfase
  • Inzicht in je persoonlijke en professionele kwaliteiten
  • Een concreet actieplan voor het inzetten van jouw persoonlijke meerwaarde voor een organisatie of de samenleving
  • Inspiratie en (h)erkenning in het contact met leeftijdgenoten

“Na FIER DOOR! heb ik mijn doelen bijgesteld. Ik kon stilstaan en reflecteren op mijn persoonlijke (gezondheids)situatie in relatie tot mijn werk.” (personeelsfunctionaris)

“FIER DOOR! gaf mij inzicht in mijn kwaliteiten en heeft mij laten inzien hoe ik met belemmeringen omga. Ik kan en mag loslaten en op mijn doel afgaan en heb meer zelfvertrouwen gekregen.” (juriste)

Meer ervaringen

FIER DOOR! is een training van 2,5 dag. De eerste twee dagen vinden 2 weken na elkaar plaats. Na 6 weken komt de groep nogmaals een halve dag bij elkaar.

Informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie over de trainingsdata, de kosten en de locatie.