Ervaringen van deelnemers aan de training FIER DOOR!

Over de training inhoudelijk

“Na FIER DOOR! heb ik mijn doelen bijgesteld. Ik kon stilstaan en reflecteren op mijn persoonlijke (gezondheids)situatie in relatie tot mijn werk.” (personeelsfunctionaris)

“FIER DOOR! gaf mij inzicht in mijn kwaliteiten en heeft mij laten inzien hoe ik met belemmeringen omga. Ik kan en mag loslaten en met meer zelfvertrouwen op mijn doel afgaan.” (juriste)

“Ik heb veel geleerd over de ware betekenis van de levensfase. Dit heeft mij ervan bewust gemaakt dat mijn huidige levensfase medebepalend is voor de randvoorwaarden en uitdagingen die ik zoek in mijn werk.” (zelfstandig adviseur welzijn)

“De training heeft mij meer begrip voor het verleden opgeleverd. Ik ben bevestigd in de keuzes die ik heb gemaakt en nu maak. Ik zie dat ik op de goede weg ben, acceptatie en eerlijkheid naar mezelf.” (coach)

“FIER DOOR! heeft een helder inzicht in mijn levenslijnen opgeleverd en een concreet actieplan waar ik mee verder kan èn leuke contacten.” (directeur vastgoedorganisatie)

“Heel inspirerend en verhelderend om met een groep vrouwen van dezelfde leeftijd informatie en ervaringen uit te wisselen.” (communicatie-adviseur, werkzoekend)

Over de trainers en de sfeer

“Jullie duo-schap is fantastisch.”

“Mooi evenwicht in aandacht voor iedere deelnemer.”

“Goede inleving, gebruik makend van de verschillende talenten van mensen en inspelend op verschillende behoeften.”

“Jullie weten snel een vertrouwelijke sfeer te scheppen.”

“Het persoonlijke tintje van de omgeving gaf een extra, waardevolle dimensie.”