Profiel

Je loopbaancoach: Marjo van Wersch
“Het is voor mij iedere keer weer een uitdaging om mijn cliënt vanuit zijn of haar persoonlijke (werk)situatie verder te helpen: mogelijkheden te ontdekken waar mijn cliënt enthousiast over is en die haalbaar zijn.
Mijn werkstijl is betrokken, empathisch én confronterend, gericht op het ont-dekken van essenties en doelgericht.”

Brede ervaring in werving en selectie, outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching, zowel in profit als non-profitorganisaties.
Sinds 1999 zelfstandig gevestigd als loopbaancoach in Houten.
Gespecialiseerd in de individuele begeleiding van mensen met loopbaanvragen. 
Zie ook profiel op LinkedIn.

Geregistreerd loopbaanprofessional bij NOLOC (Nederlandse beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals)

Geregistreerd consultant voor werken met de ZelfKonfrontatieMethode © aangesloten bij de VVZB (Vereniging voor ZKM-beoefenaars)

Supervisor geweest in post-HBO opleiding: Werken met het Levensverhaal bij De Waard Consult

Lid van NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling)