Coaching in het werk

“Mijn rol als leidinggevende valt me zwaar. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?”
“De organisatie verandert voortdurend. Het houdt maar niet op. Ik weet niet meer waar ik aan toe ben.”
“Ik laat me te gemakkelijk afleiden. Hoe kan ik efficiënter werken?”
“Ik kom te weinig voor mezelf op, bijvoorbeeld: De werkdruk is al langere tijd veel te hoog. Hoe zorg ik ervoor dat ik hier niet aan onderdoor ga?”

We voelen ons goed in ons werk als we onze taken aankunnen én als er een uitdaging ligt. Dit creëert een prettige spanning waar we in kunnen opgaan: een flow. 

Daartegenover staan momenten dat de spanning een ander karakter heeft:  tekortschieten, verveling, irritatie, boosheid, onrust, eenzaamheid of stress laat zich voelen.

Deze momenten kennen we allemaal. Echter, als de momenten periodes worden en je ervaart ook buiten je werk de gevolgen van de spanning op je werk, dan kan het zinvol zijn een coachingstraject te volgen.

Het coachingstraject houdt in:

  • zicht krijgen op de situatie en je eigen aandeel daarin
  • vaststellen welke veranderingen gewenst zijn:
    • in je werkwijze of werkhouding
    • in de werksituatie
  • bepalen of de gewenste veranderingen haalbaar zijn
  • aan de slag met de gewenste veranderingen