Loopbaanbegeleiding

“Is dit nog wel wat ik wil?”
“Ik ervaar geen plezier of uitdaging meer in mijn werk.”

“Welke baan past bij mij?”
“Is die aangeboden baan wel de goede stap?”

Als je dergelijke keuze- of zingevingsvragen hebt met betrekking tot je loopbaan dan kan een loopbaantraject je hierbij helpen. In een persoonlijk kennismakingsgesprek gaan wij in op jouw situatie en bespreken we de aanpak die het best bij je vraag aansluit. 

In het loopbaanprogramma van CareerVision wordt in grote lijnen aandacht besteed aan:

  • je loopbaan tot nu toe: hoe zijn keuzes tot stand gekomen
  • je loopbaanontwikkeling tegen de achtergrond van je levensverhaal en jouzelf als unieke persoon (van nature)
  • persoonlijke kwaliteiten
  • loopbaanwaarden en –interesses
  • competenties/vaardigheden
  • belemmerende factoren
  • randvoorwaarden.

Na dit traject heb je een helder perspectief: je weet nu precies waarom de ene keuze beter bij je past dan de andere.