Werkwijze

CareerVision biedt maatwerk: iedere cliënt heeft zijn eigen levens- en loopbaanverhaal en vragen. 

In een persoonlijk kennismakingsgesprek gaan wij in op jouw situatie en bespreken we de aanpak die het best bij je vraag aansluit. Afhankelijk van dit gesprek wordt je traject nader vastgesteld. 

Om optimaal baat te hebben bij een traject is het noodzakelijk dat je zelf voldoende tijd en aandacht hieraan kunt besteden. Je loopbaancoach van CareerVision zal je opdrachten geven die je thuis kunt uitvoeren. In de gesprekken met je coach zullen we steeds kijken naar de betekenis van je bevindingen voor je loopbaanvraag. 

CareerVision maakt o.a. gebruik van de volgende instrumenten:

  • Omgaan met het levensverhaal (methode De Waard Consult)
  • ZelfKonfrontatieMethode (ZKM©)
  • RET
  • Begeleiding bij burnout en stress (methode Flow-Wolf)
  • Loopbaanwaarden en competenties
  • Criteriumgericht solliciteren